ระบบมาตราฐานในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ - easylinerpool

081-8121007,085-3809922
Easylinerpools.com
บริการเปลี่ยน ติดตั้ง และจำหน่ายไลเนอร์สระว่ายน้ำ(PVC Liner)
Go to content

ระบบมาตราฐานในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ

สาระน่ารู้
1.ระบบคลอรีน  เป็นระบบฆ่าเชื้อโรคที่มีราคาถูก และนิยมใช้กันมากที่สุด คลอรีนที่ใช้อยู่ในรูปของเหลว ก้อน และเกล็ด โดยคลอรีนจะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้เมื่อน้ำมีค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH)เป็นกลางซึ่งจะอยู่ระหว่าง 6.8 - 7.2 หากค่า pH สูงเกินไป (เป็นด่างมาก) จะต้องเติมกรดเกลือ (HCl : Hydrochloric acid)  ลงไปปรับสภาพน้ำก่อนและถ้าน้ำในสระมีค่า pH ต่ำ (มีความเป็นกรดสูง) จะต้องเติมสารที่เป็นด่างจำพวก Buffer หรือ Sodaash (Na2CO3 : Sodium Carbonate)เพื่อปรับค่า pH ในน้ำก่อน
เนื่องจากสารคลอรีนอาจมีผลทำให้เกิดการระคายเคืองกับผิวหนัง  ดังนั้นการละลายคลอรีนจึงควรทำในช่วงหลังจากที่ใช้สระเสร็จแล้ว  และต้องเปิดเครื่องกรองทิ้งไว้อย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง
การปรับค่าคลอรีนในสระว่ายน้ำที่ให้บริการ  อย่างสม่ำเสมอโดยมีค่าปริมาณคลอรีนอยู่ที่ 3 ppm ในฤดูร้อน เพราะอากาศร้อนคลอรีนจะสลายตัวเร็ว และ2 ppm ในฤดูฝน และฤดูหนาว
ซุปเปอร์คลอรีน  คือ การเติมคลอรีน  2-3 เท่าจากปกติ  คือ ปรับค่าคลอรีนให้อยู่ที่ 4 ppm  โดยจะทำหลังจากวันที่มีคนลงเล่นน้ำจำนวนมาก   หรือมีตะไคร่ในสระ  หรือเพื่อทำลายแอมโมเนียและสิ่งเจือปนที่ได้สะสมไว้ในน้ำ  การทำซุปเปอร์คลอรีน สามารถทำได้ สัปดาห์ละ 1 – 2  ครั้ง
2.ระบบน้ำเกลือ เป็นระบบควบคุมความสะอาดของน้ำด้วยระบบเกลือ  โดยใช้เครื่องผลิตคลอรีนอัตโนมัติจากเกลือ (Salt Water Chlorinator) ระบบนี้จะใช้เกลือธรรมชาติ (NaCl : Sodium Chloride) ในการฆ่าเชื้อโรคแทนคลอรีน โดยอาศัยประจุไฟฟ้าที่เรียกว่า Electrolysis  เกิดเป็นโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (NaOCl : Sodium Hypochlorite) และเกลือ NaCl กลับคืนมา
น้ำเกลือเมื่อใช้ฆ่าเชื้อโรคแล้วจะไม่สูญหายไปไหน จะเติมก็ต่อเมื่อมีการทำ Back Wash คือ ล้างเครื่องกรอง หรือฝนตกจนน้ำล้นออกจากสระว่ายน้ำ ดังนั้นการเติมเกลือจะเติมประมาณปีละ 2-3 ครั้ง และน้ำเกลือจะมีความเข้มข้นเพียง 0.3% เท่านั้นเอง (ประมาณครึ่งหนึ่งของน้ำตาคนเรา)
ระบบเกลือนี้เป็นระบบใหม
ปริมาณเกลือที่ใช้ในการเดินระบบในครั้งแรกนั้นจะใช้เกลือประมาณ 3 กิโลกรัม ต่อน้ำ 1 ลบ.ม.ผู้ดูแลสระจะวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำเกลือ และเติมเกลือ หรือกรดอย่างอ่อน เพื่อให้น้ำในสระมีค่า pH เป็นกลาง
ระบบเกลือนี้เป็นระบบที่ใช้ควบคู่กับคอลลีน
๓.  ระบบโอโซน  เป็นระบบที่นำเอาก๊าซ โอโซน ซึ่งผลิตจากเครื่องอัดอากาศ มาบำบัดน้ำในสระ  มีประสิทธิภาพสูง สามารถฆ่าเชื้อโรคในระยะเวลาอันสั้นกว่าระบบอื่นและไม่มีสารเคมีทุกชนิดตกค้างในน้ำ
ระบบโอโซนเป็นระบบฆ่าเชื้อโรคที่มีศักยภาพสูงมาก เมื่อน้ำที่ผ่านโอโซนได้ผ่านการฆ่าเชื้อโรคเรียบร้อยแล้ว น้ำที่สะอาดจะลงสู่สระว่ายน้ำ
แต่ในขณะที่น้ำอยู่ในสระจะไม่มีการฆ่าเชื้อโรค จนกว่าน้ำจะกลับมาผ่านโอโซนอีกครั้ง  ดังนั้น เมื่อมีเชื้อโรคจากมนุษย์ หรือจากแหล่งต่างๆ ลงสู่สระว่ายน้ำในห้วงเวลาที่ยังไม่ได้ผ่านโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อโรคครั้งใหม่ ( ประมาณ 3-6 ชั่วโมง)  เชื้อนั้นจะยังคงปะปนอยู่ในสระว่ายน้ำ  ทำให้เกิดโรคติดต่อแก่ผู้
เล่นน้ำในสระเดียวกันได้  ต่อเมื่อน้ำในสระได้กลับมาผ่านเครื่องฉีดโอโซนอีกครั้ง เชื้อโรคจึงจะถูกทำลาย  ดังนั้น ในบางประเทศจึงมีกฎหมายสำหรับสระว่ายน้ำสาธารณะ ห้ามใช้ระบบโอโซนอย่างเดียว ต้องใช้ควบคู่กับระบบอื่น ( เช่น ใช้คลอรีน หรือน้ำเกลือ ) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ
การใช้ระบบการฆ่าเชื้อแบบต่างๆทั้ง 3 ระบบนี้ มักจะเป็นระบบที่สมควรที่จะใช้ควบคู่กัน โดยมีคลอลีนเป็นระบบหลักในการฆ่าเชื้อ
บริการเปลี่ยนไลเนอร์สระว่ายน้ำระดับมืออาชีพ
+66 8181 21007,+66 8538 09922,easylinerpools@gmail.com
Back to content